Bakım Onarım Arıza

Nedir

Bakım; bir işyerinde, işletme veya tesiste, kullanılan tüm araç ve gereçlerin, güvenli ve doğru olarak çalışılabilirliliğinin kontrolu ve muâyenesinin sağlanmasıdır. Onarım; üretim veya tüketim sürecinde, yıpranan, aşınan ve bozulan herhangi bir üretim aracı veya malın yeniden kullanılabilmesi için yapılan her türlü işleme denilmektedir.

Bir başka yönüyle de onarım; araç, aygıt, makine vb. araç ve gereçlerin, yıpranmış ya da bozulmuş bir bölümünün işler duruma getirilmesidir. Bakımı yapılan tüm araç-gereçlerde zamanla meydana gelen tüm arızaların belirli zaman dilimlerinde arızalarının giderilmesine ve yeniden işlevselliğini kazanmasına da onarım denmektedir.

Bakım ve onarımı birbirinden ayıran faktör ise; bakımın arıza meydana gelse de gelmese de belirli periyotlarla yapılırken, onarımın bir arıza sonucunda yapılmasıdır. Arıza; Aksaklık, bozukluk olarak nitelendirilen arıza sonradan olan, noksanlık şeklinde de tanımlanmıştır. Normal olarak işlevselliğini devam ettiren bir araç-gereçte anormal bir durumun meydana gelmesidir.

Bakım Hizmetleri

  • Bu bakım işlemleri tek sefere mahsus veya kurulum aşamasına mahsus olarak değil, düzenli olarak yapılması gerekir.
  • Bakım ve onarımın düzenli olarak sağlanamadığı durumlarda ise çeşitli arızalar meydana gelir.
  • Sonucunda ise bu arızalar geçici ve kalıcı olmak üzere hasarlar bırakır ve bu hasarlar zamanla diğer makine ve araçlara da zarar vereceği için daha hasar meydana gelmeden önce bu bakım işlemlerinin aksatılmadan yapılması gerekir.
  • Yani bir arıza meydana geldiğinde yapılan bakım ve onarımın sağlayacağı faydaya nispetle, henüz arıza meydana gelmeden önce kontrolünün sağlanarak bakımının yapılmasındaki fayda çok daha fazladır.

Arıza Hizmetleri

Bakım işlemlerinin bu kadar önemli olmasının bir diğer nedeni de daha en başında alınacak tüm önlemlerin işletmenin veya tesisin iş verimliliğini arttıracağı gibi olası bir çok zarar ve tehlikeninde önüne geçmesidir. Aynı durum onarım çalışmalarında da geçerlidir. Onarımın sağladığı en önemli fayda ise; arızadan dolayı meydana gelen durumun telâfi edilerek onarımı yapılan araç ve gereçlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlamak ve olası tüm tehlikelerin önlemini alarak daha büyük zararlara yol açmasını önlemektir
Dil Seçimi

Edessa

Adres

Doğu Mah. Özden Sok. Bigat Apt. No:4/1-3, 34890 Pendik/İstanbul

Tel

(0216) 491 31 77

Email

info@edessaasansor.com.tr

Son Asansör Haberleri